NYC – Centralni park

Newyorški centralni park (Central park) je največji in najpomembnejši javni park na Manhattnu v New Yorku. Zavzema površino 340 hektarjev in se razteza med 59. in 110. ulico (približno 4 km) ter med peto in osmo avenijo (približno 0,8 km). To je bil eden prvih ameriških parkov, ki so ga razvili s tehnikami krajinske arhitekture.

V štiridesetih letih 19. stoletja je vse večja urbanizacija Manhattna spodbudila pesnika in urednika Williama Cullena Bryanta in krajinskega arhitekta Andrewa Jacksona Downinga, da sta pozvala k izgradnji novega velikega parka na otoku. Večina zemljišč sedanjega parka je bila kupljena s približno 5 mio USD. Čiščenje površin in odstranjevanje kmetij se je začelo leta 1857. Arhitekta Frederick Law Olmsted in Calvert Vaux sta zasnovala načrt, ki bi ohranil in izboljšal naravne značilnosti terena in da bi zagotovil park za prebivalce mesta. Med gradnjo parka je bilo zasajenih približno 5 mio dreves dreves in grmovnic, postavljen je bil sistem za oskrbo z vodo ter zgrajeni številni mostovi, loki in ceste.

Dokončani Centralni park so uradno odprli leta 1876 in je še vedno eden največjih dosežkov umetnega ozelenjevanja. Teren in vegetacija parka sta raznolika in segata od ravnih travnatih travnatih predelov, blagih pobočij do strmih skalnatih grap. Park ponuja zanimive razglede in sprehode. Metropolitanski muzej umetnosti (MOMA) je v parku, ob Peti aveniji. Obstajajo tudi živalski vrt, drsališče, tri majhna jezera, gledališče na prostem, na severni strani pa tudi številna atletska igrišča in otroška igrišča, entral Park, največji in najpomembnejši javni park na Manhattnu v New Yorku. Zavzema površino 840 hektarjev (340 hektarjev) in se razteza med 59. in 110. ulico (približno 4 km) ter med peto in osmo avenijo (približno 0,8 km). To je bil eden prvih ameriških parkov, ki so ga razvili s tehnikami krajinske arhitekture. V štiridesetih letih 19. stoletja je vse večja urbanizacija Manhattna spodbudila pesnika in urednika Williama Cullena Bryanta in krajinskega arhitekta Andrewa Jacksona Downinga, da sta pozvala k izgradnji novega velikega parka na otoku. Njihova stališča so pridobila široko podporo in leta 1856 je bila večina sedanjega zemljišča parka kupljena s približno 5.000.000 $, ki jih je prisvojil državni zakonodajalec. Čiščenje mesta, ki se je začelo leta 1857, je vključevalo odstranitev kuhalnice kosti, številnih razpršenih hovelov in ubožnih kmetij, živine, ki se prosto giblje, ter več odprtih odtokov in kanalizacij. Arhitekta Frederick Law Olmsted in Calvert Vaux sta zasnovala načrt, ki bi ohranil in izboljšal naravne značilnosti terena, da bi zagotovil pastoralni park za prebivalce mesta; leta 1858 je bil načrt izbran izmed 33 predloženih v konkurenci za nagrado 2000 $. Med gradnjo parka, ki je sledila, je bilo na milijone vozov zemlje in vrhnje plasti prestavljenih, da bi zgradili teren, zasajenih je bilo približno 5.000.000 dreves in grmovnic, postavljen je bil sistem za oskrbo z vodo ter zgrajeni številni mostovi, loki in ceste. Centralni park Centralni park Dokončani Centralni park so uradno odprli leta 1876 in je še vedno eden največjih dosežkov umetnega ozelenjevanja. Teren in vegetacija parka sta zelo raznolika in segata od ravnih travnatih travnatih predelov, blagih pobočij in senčnih brezal do strmih skalnatih grap. Park ponuja zanimive razglede in sprehode skoraj na vsaki točki. Metropolitanski muzej umetnosti je v parku, nasproti Pete avenije. Obstajajo tudi živalski vrt, drsališče, tri majhna jezera, gledališče na prostem, glasbena skupina, entral Park, največji in najpomembnejši javni park na Manhattnu v New Yorku. Zavzema površino 840 hektarjev (340 hektarjev) in se razteza med 59. in 110. ulico (približno 4 km) ter med peto in osmo avenijo (približno 0,8 km). To je bil eden prvih ameriških parkov, ki so ga razvili s tehnikami krajinske arhitekture. V štiridesetih letih 19. stoletja je vse večja urbanizacija Manhattna spodbudila pesnika in urednika Williama Cullena Bryanta in krajinskega arhitekta Andrewa Jacksona Downinga, da sta pozvala k izgradnji novega velikega parka na otoku. Njihova stališča so pridobila široko podporo in leta 1856 je bila večina sedanjega zemljišča parka kupljena s približno 5.000.000 $, ki jih je prisvojil državni zakonodajalec. Čiščenje mesta, ki se je začelo leta 1857, je vključevalo odstranitev kuhalnice kosti, številnih razpršenih hovelov in ubožnih kmetij, živine, ki se prosto giblje, ter več odprtih odtokov in kanalizacij. Arhitekta Frederick Law Olmsted in Calvert Vaux sta zasnovala načrt, ki bi ohranil in izboljšal naravne značilnosti terena, da bi zagotovil pastoralni park za prebivalce mesta; leta 1858 je bil načrt izbran izmed 33 predloženih v konkurenci za nagrado 2000 $. Med gradnjo parka, ki je sledila, je bilo na milijone vozov zemlje in vrhnje plasti prestavljenih, da bi zgradili teren, zasajenih je bilo približno 5.000.000 dreves in grmovnic, postavljen je bil sistem za oskrbo z vodo ter zgrajeni številni mostovi, loki in ceste. Centralni park Centralni park Dokončani Centralni park so uradno odprli leta 1876 in je še vedno eden največjih dosežkov umetnega ozelenjevanja. Teren in vegetacija parka sta zelo raznolika in segata od ravnih travnatih travnatih predelov, blagih pobočij in senčnih brezal do strmih skalnatih grap. Park ponuja zanimive razglede in sprehode skoraj na vsaki točki. Metropolitanski muzej umetnosti je v parku, nasproti Pete avenije. Obstajajo tudi živalski vrt, drsališče, tri majhna jezera, gledališče na prostem, številna atletska in otroška igrišča, več vodnjakov in na stotine majhnih spomenikov in spominskih plošč.